09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,631,000
 • Bán 5,797,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23110.00
 • AUD17178.17
 • CAD18580.50
 • CHF25405.54
 • CNY3624.52
 • DKK3708.88
 • EUR27760.11
 • GBP32113.27
 • HKD3007.76
 • INR320.28
 • JPY213.69
 • KRW21.01
 • KWD79304.93
 • MYR5503.56
 • NOK2645.10
 • RUB347.56
 • SAR6359.62
 • SEK2702.40
 • SGD17161.52
 • THB711.22
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền