09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,542,000
 • Bán 5,639,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23150.00
 • AUD18104.46
 • CAD19273.21
 • CHF25917.38
 • CNY3657.46
 • DKK3823.92
 • EUR28474.76
 • GBP32899.33
 • HKD3014.30
 • INR325.95
 • JPY215.09
 • KRW21.50
 • KWD79442.73
 • MYR5649.51
 • NOK2822.33
 • RUB346.26
 • SAR6372.03
 • SEK2807.75
 • SGD17537.77
 • THB749.05
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền