09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,540,000
 • Bán 5,637,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23150.00
 • AUD18064.67
 • CAD19243.11
 • CHF25834.44
 • CNY3647.82
 • DKK3812.93
 • EUR28397.14
 • GBP32861.88
 • HKD3013.99
 • INR325.39
 • JPY214.70
 • KRW21.48
 • KWD79469.15
 • MYR5649.51
 • NOK2816.18
 • RUB346.73
 • SAR6370.67
 • SEK2798.37
 • SGD17543.03
 • THB749.77
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền