...
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,480,000
 • Bán 5,592,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23140.00
 • AUD17957.01
 • CAD18480.56
 • CHF25108.50
 • CNY3607.55
 • DKK3752.37
 • EUR27943.19
 • GBP32332.91
 • HKD3014.15
 • INR326.34
 • JPY216.93
 • KRW21.44
 • KWD78891.95
 • MYR5688.14
 • NOK2748.55
 • RUB344.71
 • SAR6369.82
 • SEK2748.52
 • SGD17372.49
 • THB763.91
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền