09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,620,000
 • Bán 5,756,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23050.00
 • AUD17743.97
 • CAD18978.70
 • CHF25660.11
 • CNY3662.49
 • DKK3770.68
 • EUR28081.96
 • GBP32579.55
 • HKD3002.54
 • INR324.73
 • JPY211.66
 • KRW21.41
 • KWD79177.19
 • MYR5608.69
 • NOK2765.25
 • RUB352.31
 • SAR6344.56
 • SEK2769.50
 • SGD17455.18
 • THB746.99
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền